HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Chi tiết tin
Đại đoàn kết
Diễn đàn nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”
Tác giả: Đinh Thị Ngân - CT.Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - Trưởng ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Bình Nguyên .Ngày đăng: 02/10/2020 .Lượt xem: 92 lượt.
     Diễn đàn nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”
     Chiều ngày 21/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị- Xã hội xã Bình Nguyên tổ chức Diễn đàn nhân dân góp ý “Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” theo Quyết định số 218-QĐ/TW. Bà: Đinh Thị Ngân UVBTV- CT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khai mạc, chủ trì và thông qua mục đích, ý nghĩa của diễn đàn là nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Việc góp ý phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân.

     Tại diễn đàn đã có 14 ý kiến đóng góp đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng được gắn bó. Nhưng cũng thẳng thắn góp ý vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế nhất định như: Chưa lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt trên một số lĩnh vực như việc triển khai thực hiện phương án tích tụ tập trung ruộng đất, hoạt động của Hợp tác xã không đem lại hiệu quả, chưa cương quyết xử lý với những trường hợp thải nước sinh hoạt ra công cộng, lấn chiếm đường GTNT để phơi chất hữu cơ…gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan trong xây dựng nông thôn mới, tình hình quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào của địa phương. Trong thời gian đến cần tăng cường hơn về công tác lãnh chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà Nước mà tập trung chủ yếu trong công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với từng cá nhân người đứng đầu của tổ chức cần tập trung hơn nữa trong việc hướng về cơ sở từng địa bàn khu dân cư, sát thực tế để trên cơ sở đó công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đem lại kết quả cao hơn.
     Tại Diễn đàn cũng đã triển khai công tác giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban bí thư đối với với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, qua đó có 13 phiếu góp ý đối với một số cán bộ, đảng viên đã có nhiều ưu điểm, trong đó còn một vài cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò tiền phong gương mẫu trên một số lĩnh vực cần phải tiếp thu, khắc phục để thực hiện tốt trong thời gian đến.
     Có thể nói thông qua Diễn đàn đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đổi mới công tác vận động quần chúng theo phương chân sát dân, gần dân, hiểu dân và làm cho dân tin; phát huy dân chủ trong các đoàn thể về công tác dân vận. Để thực sự xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực sự Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.
Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã Bình Nguyên
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Phát động quỹ “Vì người nghèo” năm 2020
Phát động phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên
Quà từ thiện đến với người dân Bình Nguyên
Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân năm 2020”
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2564 năm 2020
Sự vào cuộc của Mặt trận và các hội đoàn thể xã Bình Nguyên với công tác phòng, chống dịch COVID-19
Liên kết web
Thông tin cần biết