HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Chi tiết tin
Đại đoàn kết
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên
Tác giả: Đinh Thị Ngân - Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT xã .Ngày đăng: 03/07/2020 .Lượt xem: 170 lượt.
     Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã theo Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2020; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên duy trì họp Ban Thường trực hằng tháng, nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác Mặt trận trong tháng qua, triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng đến. Đặc biệt duy trì chế độ giao ban hằng tháng với Trưởng ban CTMT khu dân cư, để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó Mặt trận tiếp thu, kiến nghị với Đảng, Chính quyền và các ngành liên quan, thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị, trực báo đầu tuần, họp khối ủy ban hằng tháng và phản ánh trực tiếp… được BTV Đảng ủy theo dõi lãnh chỉ đạo, được UBND xã tiếp thu giải quyết đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và củng cố, nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước./.
Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã Bình Nguyên
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quà từ thiện đến với người dân Bình Nguyên
Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân năm 2020”
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Liên kết web
Thông tin cần biết