HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Chi tiết tin
Thông tin tuyên tuyền
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Tác giả: Phan Thanh Bình .Ngày đăng: 15/06/2018 .Lượt xem: 449 lượt.
     Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
     Nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2018, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật trẻ em năm 2016 và nâng cao năng lực về phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực, xâm hại trẻ em cho Ban bảo vệ trẻ em xã, các ban ngành đoàn thể xã; cán bộ quân dân chính, cộng tác viên các thôn trên địa bàn xã.

     Vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2018 Phòng lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp Phòng tư pháp huyện và UBND xã Bình Nguyên tổ chức buổi Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em. Tại buổi tập huấn đã được nghe đồng chí Nguyễn Công – Phó trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Thăng Bình báo cáo khái quát tình hình Trẻ em và những vấn đề về công tác về công tác trẻ em hiện nay tại cơ sở và đồng chí Trương Văn Lý – Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Thăng Bình triển khai những nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016.
     Qua buổi Tập huấn đã trang bị kiến thức cho Ban bảo vệ trẻ em xã, các ban ngành đoàn thể xã; cán bộ quân dân chính, cộng tác viên các thôn trên địa bàn xã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình trong công việc đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và lao động trẻ em./.
[Trở về]
Liên kết web
Thông tin cần biết