HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên

Họ và tên: Võ Văn Tú - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã;
        Địa điểm cung cấp thông tin: Phòng tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên;
        Số điện thoại liên hệ: 0235 3874406 - 0905939382
Liên kết web
Thông tin cần biết