HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Lịch tiếp công dân
1. Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy năm 2022
2. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã: tiếp công dân vào thứ 5 (thứ năm) hàng tuần tại phòng tiếp công dân (phòng họp) UBND xã, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang vào ngày tiếp đó.

Liên kết web
Thông tin cần biết