HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Văn bản TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 91 items in 5 pages
81 Phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước xã Bình Nguyên năm 2017
Số/Ký hiệu: 01/2018/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch HĐND: Dương Ngọc Hữu
Đã xem: 507 lượt

30/03/2018
82 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Số/Ký hiệu: 10/2018/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 236 lượt

30/01/2018
83 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn Trung Ương bổ sung năm 2017
Số/Ký hiệu: 3521/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 471 lượt

29/09/2017
84 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2017
Số/Ký hiệu: 3521/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 220 lượt

29/09/2017
85 Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: Số: 3025/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 239 lượt

22/08/2017
86 Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: Số:1682/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 486 lượt

15/05/2017
87 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Số/Ký hiệu: 46/2017/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 231 lượt

21/04/2017
88 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 v/v Ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2663/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 510 lượt

26/07/2016
89 Quyết định Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016- 2020
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 237 lượt

12/04/2016
90 Quyết định số 1637/QĐ-UBND, ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam, V/v Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Tộc văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1637/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Chín
Đã xem: 286 lượt

08/05/2015
91 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Số/Ký hiệu: 08/2014/TT-BVHTTDL ; Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Đã xem: 232 lượt

24/09/2014
Liên kết web
Thông tin cần biết