HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Văn bản TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 91 items in 5 pages
61 V/v cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số hài lòng(SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2020
Số/Ký hiệu: 71/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 140 lượt

03/02/2020
62 Ban Hành quy nội quy, quy chế cơ quan
Số/Ký hiệu: 184/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 320 lượt

16/12/2019
63 Ban hành quy chế quản lý tài sản công
Số/Ký hiệu: 185/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 263 lượt

16/12/2019
64 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 220 lượt

24/01/2019
65 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Số/Ký hiệu: 01/2019/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 210 lượt

24/01/2019
66 Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Số/Ký hiệu: 01/2019/TT-BVHTTDL ; Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Đã xem: 229 lượt

17/01/2019
67 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 240 lượt

29/11/2018
68 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 157/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 207 lượt

16/11/2018
69 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Số/Ký hiệu: 149/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 241 lượt

07/11/2018
70 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 45/2018/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 259 lượt

09/11/2018
71 V.v sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc...
Số/Ký hiệu: 13/2018/TT-BNV ; Người ký: Thứ trưởng:Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 268 lượt

19/10/2018
72 V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 848/VHCS-NSVH ; Người ký: Cuc trưởng: Ninh Thị Thu Hương
Đã xem: 489 lượt

30/11/2018
73 Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Số/Ký hiệu: 122/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 234 lượt

17/09/2018
74 Nghị định Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Số/Ký hiệu: 98/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 229 lượt

05/07/2018
75 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 99/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 246 lượt

12/07/2018
76 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN 06 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: 04/2018/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch HĐND: Dương Ngọc Hữu
Đã xem: 590 lượt

12/07/2018
77 Ban hành Quy tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
Số/Ký hiệu: O6/2018/VBHN-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 267 lượt

18/06/2018
78 Về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
Số/Ký hiệu: 2127/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 235 lượt

11/07/2018
79 Ban hành quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 245 lượt

21/05/2018
80 Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 25/2018/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng
Đã xem: 229 lượt

16/03/2018
Liên kết web
Thông tin cần biết