HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU (1912 - 2022)
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Tập huấn Luật trẻ em và kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và bạo lực xâm hại trẻ em
Văn bản TUYÊN TRUYỀN phổ biến pháp luật, chính sách
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 91 items in 5 pages
1 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 09 năm 2021
Số/Ký hiệu: 95/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 182 lượt

07/09/2021
2 Phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND và CBCC chuyên môn UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 199/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 183 lượt

02/08/2021
3 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 7 năm 2021.
Số/Ký hiệu: 59/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 154 lượt

09/07/2021
4 Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 175/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 177 lượt

08/07/2021
5 Kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 176/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 154 lượt

08/07/2021
6 Phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1683/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 142 lượt

06/07/2021
7 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1864/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 164 lượt

06/07/2021
8 Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35/QĐ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Minh
Đã xem: 132 lượt

05/07/2021
9 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 34/QĐ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Minh
Đã xem: 151 lượt

05/07/2021
10 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 6 năm 2021
Số/Ký hiệu: 47/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 150 lượt

11/06/2021
11 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 03 năm 2021.
Số/Ký hiệu: 20/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 226 lượt

08/03/2021
12 Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Giai đoạn 2021 - 2025
Số/Ký hiệu: 109/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Húy
Đã xem: 216 lượt

27/01/2021
13 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số/Ký hiệu: 190/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 186 lượt

25/01/2021
14 Công tác cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: 06/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 207 lượt

19/01/2021
15 Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 05/KH-HĐND ; Người ký: Hồ Văn Minh
Đã xem: 201 lượt

13/01/2021
16 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Số/Ký hiệu: 20/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 212 lượt

12/01/2021
17 Về việc ban hành Nội quy, Quy chế cơ quan năm 2021
Số/Ký hiệu: 19/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 188 lượt

12/01/2021
18 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Số/Ký hiệu: 18/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 219 lượt

12/01/2021
19 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 17/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 239 lượt

12/01/2021
20 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND xã với Công đoàn cơ sở xã Bình Nguyên năm 2021
Số/Ký hiệu: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 205 lượt

12/01/2021
Liên kết web
Thông tin cần biết