HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn Trung Ương bổ sung năm 2017
Số/Ký hiệu: 3521/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 590 lượt

29/09/2017
2 Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: Số:1682/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 604 lượt

15/05/2017
3 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 v/v Ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2663/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 638 lượt

26/07/2016
Liên kết web
Thông tin cần biết