HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
3 Đăng ký khai sinh
4 Đăng ký khai tử
5 Đăng ký lại kết hôn
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8 Chứng thực Di chúc
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
11 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
12 Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
14 Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ
15 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
16 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
17 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
18 Thủ tục hồ sơ đề nghi phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
19 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng hoặc truy tặng
20 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
21 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
22 Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
23 Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
24 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
25 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
26 Thủ tục hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần
27 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
28 Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
29 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
30 Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
31 Thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất
32 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
Đang tải dữ liệu ...
Liên kết web
Thông tin cần biết