Mode:         
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Văn bản xã
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 65 items in 4 pages
41 Báo cáo kiểm soát TTHC quý III năm 2020
Số/Ký hiệu: 76/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 208 lượt

17/09/2020
42 V/v triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử (Email)công vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 129/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 131 lượt

16/09/2020
43 Báo cáo Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các xã, thị trấn
Số/Ký hiệu: 241/BC-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 162 lượt

10/09/2020
44 Phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) huyện Thăng Bình năm 2019
Số/Ký hiệu: 243/BC-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 153 lượt

10/09/2020
45 Phân tích kết quả Chỉ số CCHC huyện Thăng Bình năm 2019
Số/Ký hiệu: 242/BC-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 137 lượt

10/09/2020
46 V/v tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Số/Ký hiệu: 940/UBND-VP ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 118 lượt

04/09/2020
47 Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 1181/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 133 lượt

31/08/2020
48 V/v công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: 2391/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 146 lượt

31/08/2020
49 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 10/2020/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 203 lượt

17/07/2020
50 Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa IX
Số/Ký hiệu: 26/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 150 lượt

15/07/2020
51 Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí In, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 08/2020/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 188 lượt

13/07/2020
52 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ
Số/Ký hiệu: 34/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 188 lượt

06/07/2020
53 Về việc phân loại đơn vị hành chính xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1805/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 221 lượt

06/07/2020
54 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Dương Ngọc Hữu
Đã xem: 223 lượt

30/06/2020
55 Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1574/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 205 lượt

10/06/2020
56 Công bố chỉ số và cếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2019 của UBND các xã, thị trấn
Số/Ký hiệu: 1009/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 146 lượt

26/05/2020
57 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi NSNN xã Bình Nguyên năm 2019
Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND ; Người ký: Dương Ngọc Hữu
Đã xem: 236 lượt

31/03/2020
58 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 38/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 347 lượt

17/03/2020
59 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác CCHC gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 250/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 247 lượt

13/03/2020
60 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Số/Ký hiệu: 20/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 310 lượt

17/02/2020
Liên kết web
Thông tin cần biết