Mode:         
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Văn bản xã
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 65 items in 4 pages
1 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 09 năm 2021
Số/Ký hiệu: 95/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 182 lượt

07/09/2021
2 Phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND và CBCC chuyên môn UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 199/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 183 lượt

02/08/2021
3 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 7 năm 2021.
Số/Ký hiệu: 59/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 154 lượt

09/07/2021
4 Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 175/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 177 lượt

08/07/2021
5 Kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 176/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 154 lượt

08/07/2021
6 Phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1683/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 142 lượt

06/07/2021
7 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1864/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 164 lượt

06/07/2021
8 Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35/QĐ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Minh
Đã xem: 132 lượt

05/07/2021
9 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 34/QĐ-HĐND ; Người ký: Võ Văn Minh
Đã xem: 151 lượt

05/07/2021
10 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 6 năm 2021
Số/Ký hiệu: 47/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 150 lượt

11/06/2021
11 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 03 năm 2021.
Số/Ký hiệu: 20/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 226 lượt

08/03/2021
12 Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Giai đoạn 2021 - 2025
Số/Ký hiệu: 109/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Húy
Đã xem: 216 lượt

27/01/2021
13 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số/Ký hiệu: 190/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 186 lượt

25/01/2021
14 Công tác cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: 06/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 207 lượt

19/01/2021
15 Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 05/KH-HĐND ; Người ký: Hồ Văn Minh
Đã xem: 201 lượt

13/01/2021
16 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Số/Ký hiệu: 20/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 212 lượt

12/01/2021
17 Về việc ban hành Nội quy, Quy chế cơ quan năm 2021
Số/Ký hiệu: 19/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 188 lượt

12/01/2021
18 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Số/Ký hiệu: 18/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 219 lượt

12/01/2021
19 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên
Số/Ký hiệu: 17/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 239 lượt

12/01/2021
20 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND xã với Công đoàn cơ sở xã Bình Nguyên năm 2021
Số/Ký hiệu: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh
Đã xem: 205 lượt

12/01/2021
Liên kết web
Thông tin cần biết