Mode:         
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Tra cứu văn bản

Đảng bộ - Chính quyền
Đại hội, đại biểu hội khuyến học xã Bình Nguyên...
Vào sáng 19/12/2022 Hội khuyến học xã Bình Nguyên khóa V- nhiệm kỳ (2017-2022) tổ chức Đại hội, đại biểu...
Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết...
Nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2022. Qua đó phát huy những kết quả...
Đại hội Hội nạn nhân Chất độc da cam/dioxin xã...
Chiều ngày 12/12/2022 tại Trung tâm văn hoá xã Bình Nguyên, Hội nạn nhân Chất độc da cam/dioxin xã Bình Nguyên...
Kiện toàn tổ chức Công an xã Bình Nguyên
Chiều ngày 13/12/2022, tại Hội trường UBND xã Bình Nguyên, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy...
Hội nghị triển khai quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW...
Ngày 09/9/2022 Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày...
Hội nghị đánh giá công tác tiêm Vaccine Covid-19...
Chiều ngày 25/8/2022 Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã Bình Nguyên tiến hành Hội nghị đánh giá...
Truyền thông lưu động kêu gọi người dân tích cực...
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; tuy nhiên, một số địa phương vẫn tiếp tục ghi...
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị...
Ngày 23/8 Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần...
Triển khai niêm yết mã QR code trong tra cứu thủ...
Xã Bình Nguyên tăng cường việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực...
Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết...
Nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2021. Qua đó phát huy những kết quả...
Những hoạt động thiết thực tri ân đối với các...
Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết...
Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND xã khoá XIII
Sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2021
Bình Nguyên bầu các chức danh chủ chốt HĐND và...
Liên kết web
Thông tin cần biết